Rzeka staje się prawdziwym centrum – rozwój Parku Mostów

Pomysł Parku Mostów zrodził się już podczas wspólnych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 2017/18 znajduje się w fazie realizacji.

Park Mostów jest wcieleniem w życie idei codziennego, wspólnego życia mieszkańców Görlitz i Zgorzelca. Transgraniczna wstęga łącząca zabytkowe parki i nowo powstające otwarte przestrzenie publiczne rozciąga się po obu stronach Nysy. Sieć dróg, ścieżek i mostów ma usprawnić mieszkańcom obu stron korzystanie z różnych ofert miejskich i ułatwiać wzajemne spotkania.

W latach 2017-2018 na renowację i przebudowę tych obszarów zostanie zainwestowanych łącznie ponad 3,6 mln euro, z których lwia część pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG.

Po stronie polskiej odnowiony zostanie Park Błachańca, zaś a po stronie niemieckiej Taras Różany oraz części Parku Miejskiego, Parku Pokoju i okolica przy Hali Miejskiej. Inwestycje, remonty, nowy wygląd i nowoczesne wyposażenie terenów rekreacyjnych, ścieżek i placów zabaw stanowią jedynie część projektu. Za pomocą wydarzeń kulturalnych i korzystając z nowych mediów, oba miasta chcą promować Park Mostów jako miejsce spotkań ich mieszkańców.

Powrót do menu głównego Następna historia