Miejsce spotkań: Teatr

Teatr im. Gerharta Hauptmanna Görlitz-Zittau to miejsce spotkań i dialogu – na Trójstyku Niemiec, Polski i Czech, ale też oczywiście w Europamieście.

Liczne projekty artystyczne celowo skupiają się na różnych aspektach regionu pogranicza. I tak na przykład zespół teatru tańca intensywnie współpracował z jeleniogórskim Teatrem Animacji nad projektem "Legendarne poszukiwanie śladów", w ramach trzyletniego projektu finansowanego przez Federalną Fundację Kultury. Orkiestra Nowej Filharmonii Łużyckiej wykonała potężną symfonię Oliviera Messiaena "Turangalîla" w arenie koszykarskiej w Zgorzelcu. Realizowany od 2018 roku projekt edukacji teatralnej "Jesteśmy Nowi" w ramach programu "Wspaniałe Niemieckie Orkiestry“ w oczywisty sposób adresowany jest do młodzieży z Niemiec, Polski i Czech.

Międzynarodowy jest nie tylko zespół teatralny, ale i jego publiczność. Od lat dziewięćdziesiątych liczba polskich widzów stale rośnie. Jednym z powodów jest dwujęzyczna praca w zakresie public relations oraz dystrybucja informacji o repertuarze w obu częściach Europamiasta. Inny powód zasadza się w samych produkcjach teatralnych: Podczas gdy koncerty symfoniczne lub spektakle teatru tańca docierają bezpośrednio do wielojęzycznej publiczności, w dziedzinie teatru muzycznego od lat dziewięćdziesiątych wszystkie przedstawienia w teatrze opatrzone są napisami w dwóch językach. W ten sposób opery, operetki i musicale w języku niemieckim mogą być również dostępne dla polskojęzycznej publiczności. Przy spektaklach w innych językach niż polski i niemiecki, teatr oferuje tłumaczenie na obydwa języki mieszkańców Europamiasta.

więcej informacji

zespół taneczny

orkiestra

Powrót do menu głównego Następna historia