Po Europejsku od małego – Europejska Szkoła w Saksonii

W 2013 r. Szkoła Podstawowa DPFA Tęcza (DPFA-Regenbogen-Grundschule) w Görlitz jako jedna z pięciu szkół w Saksonii otrzymała wyróżnienie jako "Szkoła Europejska w Saksonii". Było to wyrazem uznania dla dobrej współpracy między szkołami DPFA Tęcza w Görlitz i w Zgorzelcu oraz Wolną Szkołą Podstawową we Wrocławiu.

Europa jest głównym tematem w szkole DPFA Tęcza od grup przedszkolnych. Ciągłe i codzienne spotkania dzieci z tematyką europejską jak również solidne podstawy znajomości języka polskiego i angielskiego otwiera przed nimi wyjątkowe szanse i możliwości. W dzieciach wzbudza się przez to ciekawość i pragnienie poznania sąsiada - Polski.

Cotygodniowe spotkania i wspólne uroczystości ze szkołą Tęcza w Zgorzelcu pogłębiają całość. Interaktywne jednostki dydaktyczne, warsztaty, kursy gotowania, gry sportowe, quizy oraz zabawy plastyczne są łączone z językiem angielskim i polskim. Dzięki bezpośrednim kontaktom z przyrodą w terenie, szczególnie poprzez ogród szkolny, metodą wielojęzyczności uwrażliwiane są dzieci na piękno środowiska.

 Podczas zabawy w naturalny sposób chłoną one nowe słowa i nowy język, wykorzystując w pełni nowe możliwości edukacyjne. I w ten sposób wyruszają własną drogą do Europy.

Powrót do menu głównego Następna historia